Cenzorul sau comisia de cenzori

Atunci când numărul asociaților va fi mai mare de 15, Consiliul Director va propune Adunării numirea unui cenzor, care va putea fi un membru al Asociației care nu este membru al Consiliului Director sau un terț.

În prima sesiune a Adunării Generale care va avea loc după ce Asociația va depăși numărul de 100 de asociați înscriși, ordinea de zi a Adunării respective va trebui să cuprindă obligatoriu aprobarea unei comisii de cenzori.

Comisia de cenzori trebuie să aibă trei membri. Membrii Consiliului Director nu vor putea deține și funcția de cenzor. Cel puțin unul dintre cenzori va trebui să fie contabil autorizat sau expert contabil.

Regulile generale de organizare și funcționare ale comisiei de cenzori vor fi aprobate de către Adunarea Generală. Comisia de cenzori poate întocmi un regulament intern de funcționare.

Respectiva comisie de cenzori va putea fi propusă de Consiliul Director sau de orice membru al Asociației cu drept de vot.

Propunerile pentru comisia de cenzori realizate de membrii Asociației vor trebui trimise Consiliului Director cel puțin cu 5 zile lucrătoare înainte de data întrunirii Adunării Generale. Propunerile transmise după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerare.

Toate propunerile vor trebui să conțină câte un curriculum vitae al fiecărui cenzor, precum și oferta sa financiară.

Competențele cenzorului sau comisiei de cenzori sunt următoarele:

  • Verificarea modului în care este gestionat patrimoniul Asociației;
  • Elaborarea rapoartelor și prezentarea lor în fața Adunării Generale;
  • Vor putea participa fără drept de vot la întâlnirile Consiliului Director;
  • Îndeplinirea oricăror atribuții stabilite de Adunarea Generală.

© 2018 ASEMER

Al continuar utilizando el sitio, usted acepta el uso de cookies. detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Închide