Categorii de asociați

Asociați Fondatori

Asociații fondatori sunt aceia care au înființat Asociația și au contribuit material la constituirea patrimoniului social inițial. Asociații fondatori au aceleași drepturi și obligații ca cei titulari, cu excepția celor pe care le acordă legea prin calitatea de asociați fondatori pe care o dețin. 

Asociați Onorifici

Vor putea fi Asociați Onorifici cei care, în urma serviciilor prestate către Asociație sau din donațiile efectuate sau anumite merite sau condiții speciale, au fost desemnați de către Adunare, propuși de Consiliul Director sau de un procent de 20% din asociații cu drept de vot. Propunerea numirii unui Asociat Onorific va trebui inclusă pe ordinea de zi a Consiliului Director al Acționarilor și trebuie aprobată de majoritatea prevazută la articolul 131.

Art. 131. Proiectul de modificare a Statutului va trebui transmis tuturor asociaților, împreună cu convocarea la întrunirea Adunării Generale a Asociaților în care se va supune la vot aprobarea acestuia. Modificarea prezentului Statut în Adunarea Generală a Asociaților va necesita votul favorabil a cel puțin două treimi din asociații titulari, prezenți sau reprezentați. Modificarea statutară va intra în vigoare în urma înregistrării acesteia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.”

Asociații onorifici nu trebuie să îndeplinească condițiile stabilite la articolele 19 și 20.

Art. 19. Vor putea fi membri ai Asociației și aceștia vor fi denumiți “membri”, “asociați” sau “parteneri” în continuare în prezentul Statut, orice persoane fizice sau juridice care își desfășoară activitatea comercială sau profesională în România, care sunt înregistrați în mod corespunzător în România sub forma uneia din modalitățile recunoscute legal și care se încadrează în una din următoarele categorii:

  1. Societăți românești, constituite potrivit legislației din România, cu capital sau asociați spanioli, administratori spanioli sau organ de conducere spaniol.
  2. Societăți spaniole, care activează în România prin intermediul unei filiale sau
  3. Cetățeni spanioli care activează în România prin intermediul unei Persoane Fizice Autorizate (PFA), constituite potrivit legislației din România.
  4. Societăți românești, constituite potrivit legislației din România, interesate în stabilirea unor legături [raporturi] cu societăți și / sau instituții spaniole.

Art. 20. De asemenea, vor putea face parte din Asociație, solicitanții care pot demonstra, conform criteriilor Consiliului Director, realizarea de activități economice serioase și stabile cu societăți și/sau instituții române și /sau spaniole.”

Apartenența la această categorie este doar o mențiune onorifică și, prin urmare, nu implică recunoașterea de drepturi sau impunerea de obligații. 

Asociații onorifici care doresc să se înscrie în oricare din celelalte categorii, vor trebui să solicite acest lucru în scris către Consiliul Director, adaptându-se la condițiile stabilite prin acest Statut pentru fiecare dintre aceste categorii, și în acest caz se vor bucura de aceleași drepturi și obligații ca asociații din categoria căreia aparțin.

Asociați Titulari

Vor putea fi Asociați Titulari în Asociație entitățile care îndeplinesc cerințele stabilite prin Capitolul IV “Date privind Admiterea Asociaților” din prezentul Statut al ASEMER. Asociații Titulari vor putea fi reprezentați doar de o persoană fizică.

Cauze prin care se poate pierde condiția de asociat

Asociații își vor pierde condiția de asociat în următoarele condiții: retragere, expulzare, încetarea activității sau deces.

© 2018 ASEMER

Al continuar utilizando el sitio, usted acepta el uso de cookies. detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Închide